Gỗ Yellow poplar 6/4”

Gỗ Yellow poplar 6/4" dùng làm Đồ gỗ, các bộ phận của đồ gỗ, gỗ chạm và gờ trang trí nội thất, đồ chơi và dụng cụ nhà bếp. Ứng dụng chuyên môn (ở Hoa Kỳ) gồm màn sáo và cửa sập.

Gỗ Yellow poplar 6/4”

Gỗ Yellow poplar 6/4"

 

 

Gỗ Yellow poplar 6/4"có khối lượng tương đối nhẹ, gỗ mềm, sức chịu lực xoắn và lực nén yếu, độ kháng va chạm thấp. Khi khô gỗ không mùi và không vị và không có khả năng kháng sâu.

 
Gỗ Yellow poplar 6/4" dùng làm Đồ gỗ, các bộ phận của đồ gỗ, gỗ chạm và gờ trang trí nội thất, đồ chơi và dụng cụ nhà bếp. Ứng dụng chuyên môn (ở Hoa Kỳ) gồm màn sáo và cửa sập.
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

 

GIÁ GỖ MỚI NHẤT