Quá Trình Phát Triển Của Cây

Trong quá trình kiểm tra nghiêm ngặt,sự sinh trưởng của cây, trong đó tăng trưởng đường kính của cây, giữa các cấu tạo bên trong thân cây, các lớp mới thân gỗ, bao bọc toàn bộ thân cây, cành sống và rễ cây

Ngày đăng: 28-10-2015

1,433 lượt xem

Quá trình này được gọi là tăng trưởng thứ cấp:

Cấu Tạo Của Cây

- Kết quả của sự phân chia tế bào trong các tầng mô, mở rộng của các tế bào mới.

- Nơi có mùa rõ rệt, tăng trưởng có thể xảy ra trong một mô hình hàng năm hoặc theo mùa rời rạc.

Nếu các mùa là hàng năm các vòng phát triển được gọi là nhẫn như hàng năm.

- Có sự khác biệt trong một vòng tăng trưởng, sau đó là một phần của vòng tăng trưởng khu vực  tâm của cây.

- Nên sự tăng tưởng và sự khác biệt lớn của mỗi cây.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

 

GIÁ GỖ MỚI NHẤT