Gỗ tràm (Acacia)

Gỗ tràm (Acacia) sinh trưởng nhanh và thích nghi rộng. Gỗ Tràm có tên khoa học là Acacia auriculiformis. Gỗ Tràm còn gọi là Tràm bông Vàng hay Keo lá tràm. Là Gỗ rừng trồng được chăm sóc và khai thác khoa học theo đúng tiêu chuẩn và mục đích sử dụng

Gỗ tràm (Acacia)

Gỗ tràm (Acacia)

Gỗ Tràm có tên khoa học là Acacia auriculiformis. Gỗ Tràm còn gọi là Tràm bông Vàng hay Keo lá tràm.

 

Đặc điểm Gỗ Tràm là sinh trưởng nhanh và thích nghi rộng. Là Gỗ rừng trồng được chăm sóc và khai thác khoa học theo đúng tiêu chuẩn và mục đích sử dụng. Gỗ tràm được khai thác từ những cánh rừng gỗ tràm được trồng từ 13 năm tuổi trở lên, gỗ phải có đường kính trên 18cm, khi đó gỗ có màu sắc vàng sáng, ít khuyết tật, có độ cứng chắc, tỷ trọng lớn hơn 650kg/m3, tỷ lệ co rút thấp, ít biến dạng trong quá trình gia công chế biến.
 
 
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

 

GIÁ GỖ MỚI NHẤT